Operar i Operar

Operar en un quiròfan i operar en una cabina d'avió. Cirurgia i