Routing França

El passat mes de novembre, vam sortir amb la EC-MOZ cap